Dang, Hai, Thanh Dai Nguyen, Minh Trang Thi Pham, Cuong Cao Dang, Phuc Kim Hoang, Son Bao Pham, Vinh Sy Le, Quang Sy Le, Hang Thi Thu Phan, Dong Duc Do, & Duc Huu Nguyen. " Preliminary results on the whole genome analysis of a Vietnamese individual." VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering [Online], 30.3 (2014): n. pag. Web. 4 Jun. 2023